Hoe het begon:

Sinds enkele jaren gaat er een jongerengroep vanuit de Hervormde Gemeente de Hoeksteen in IJsselmuiden een keer per jaar voor een project naar Slowakije, ze doen daar goed werk.

Zo ook in de zomer van 2001.

Het was dit, wat een jeugd diaken van de Hoeksteen, zelf een verwoed motorrijder (de gele rijder) aan het denken zette. Hij bedacht dat het misschien wel leuk zou zijn deze jongelui op de terugweg vanuit Slowakije een stuk te begeleiden met een aantal motorrijd(st)ers.

Hij keek eens om zich heen en kwam met verbazing tot ontdekking dat er heel wat motorrijd(st)ers te vinden waren in de Hoeksteen.

Binnen korte tijd werden deze motorrijd(st)ers benaderd en gemobiliseerd met als resultaat dat er spontaan een sfeervolle groep motorrijd(st)ers ontstond , sfeervol zoals onder motorrijd(st)ers gebruikelijk is.

Dat dit alles een vervolg zou krijgen was niet meer te vermijden, door mond op mond reclame en een oproep in het kerkblad van de Hoeksteen kwamen er steeds meer motorrijd(st)ers bij.

Ondanks dat er veel Hoeksteners zich bij de groep aansloten kwamen ook motorrijd(st)ers van andere kerken zich bij ons aansluiten, met als gevolg een totale verbroedering tijdens de toertochten.( waar een jongeren groep en een motortoerclub ook al niet goed voor zijn! )

Door de onverwachte toeloop van al dit motorvolk werd er in allerijl een bestuur samengesteld en na twee jaren pionieren werd de motortoerclub op 10 oktober 2002 een feit.

Omdat motor rijden ook deelnemen aan het verkeer inhoud werd het besluit genomen de motortoerclub officieel te maken.

Dit vond plaats op 21 maart 2003, tijdens een ledenvergadering in een van de zalen van de Hoeksteen kwam de notaris langs en werd de officiele akte gepasseerd.

Er werd een naam bedacht en zo is 'Motortoerclub Iesselmuden' (MTCI) dus ontstaan.

Zoals uit dit verhaal al blijkt zijn velen van ons aangesloten bij een kerk, we hopen dat de motortoerclub op zijn manier aan een verdere verbroedering kan bijdragen dit ter ere van Gods Koninkrijk.