Toerregelement

Alle toertochten starten en finishen bij Tankstation Vermeulen, Manenbergring in IJsselmuiden.


Voor aanvang van de rit moet een inschrijf formulier worden ingevuld, het inschrijfgeld is voor leden € 4,- voor niet leden € 7,- te voldoen bij de toerleider. Hiervoor ontvangt u of 1 kop koffie / thee, of toegang tot een museum of andere activiteit die plaatsvind onder of na de rit, (b.v. picknick of snert).


De toerleider leid de rit. Hij rijdt voorop. Als door omstandigheden de rit te lang duurt kan de toerleider in overleg met de groep de rit inkorten, zodat we, als leden dat op prijs stellen, op tijd thuis kunnen zijn.


De toerleider neemt ALTIJD de eind beslissing aangaande de te rijden rit. Rijd de toerleider de rit met behulp van zijn GPS dan zijn eventuele andere GPS’sen binnen de toer ondergeschikt aan die van de toerleider.


Benzine: Iedereen vertrekt met een volle tank. Bij langere ritten (meer dan 175 km) word een tankstop in het midden van de rit ingepland.


Verlichting: Alle deelnemers aan de rit voeren gedimd groot licht.


De achterste man moet te onderscheiden zijn van de anderen door het dragen van een rood reflecterend hesje, de toerleider kan zo beter zien of de club voltallig is.


Groepsindeling: Snelle en ervaren rijders achteraan, langzamere en minder ervaren rijders vooraan. De snelheid waarin gereden wordt verschilt of je voor of achterin de groep rijdt. Voorin de groep wordt een iets lagere snelheid gereden dan achterin.


Niet van plaats wisselen tijdens het rijden. Blijf op je plaats rijden, ga niet in het spoor van je voorganger rijden maar verspringend achter elkaar (baksteengewijs), ook bij het afslaan.


Kijk regelmatig in de spiegels om in de gaten te houden of rijders achter je blijven aansluiten.


Mocht de groep deelnemers door welke oorzaak dan ook uiteenvallen, dan wacht de laatste rijder van de voorrijdende deelnemers daar waar afgeslagen wordt duidelijk zichtbaar (zo mogelijk vóór de afslag, rotonde of het kruispunt en zonder zichzelf of anderen in een gevaarlijke situatie te brengen) op de achterblijvers om deze in de goede richting te leiden.


Iedereen kan fouten maken. Dus ook de toerleider. Regel is: moeten we keren, stop uiterst rechts van de weg totdat iedereen stilstaat. Hierna keren we een voor een, en in volgorde. Iedereen wacht totdat de laatste is gekeerd, pas dan vertrekken wij.


We eindigen de toer gezamenlijk bij het tankstation van Vermeulen aan de Manenbergring, daar wordt afscheid van elkaar genomen.


In geval men de toer eerder wil verlaten, is men verplicht dit vooraf aan de toerleider door te geven.


Iedereen moet verantwoord en veilig rijden. Dit houdt in: U rijdt wel in een groep, maar volg niet blindelings uw voorganger. U zult elke situatie zelf moeten beoordelen. Alle wetten en regels van het land waarin wordt gereden, blijven geldig.


Iedereen is aansprakelijk voor zijn/haar doen en laten en rijd mee op eigen risico, bij aanvang van de toertocht moet hiervoor getekend worden op het inschrijf formulier.


Alcohol: Het drinken van alcoholische dranken is tijdens de toerritten niet toegestaan.


Er wordt van je verwacht dat jij en je motor aan de wettelijke eisen voldoen. (geldig rijbewijs, motorverzekering en een goede technische staat van de motor).


De Toercommissie heeft het recht om ritten te wijzigen of af te gelasten door b.v. weersomstandigheden of te weinig deelnemers.


Opmerkingen over de rit worden op prijs gesteld. Deze dezelfde dag bij de toerleider melden.

 


Deelname geschiedt op voorwaarden beschreven in artikel 44 van het huishoudelijk reglement van de MTCI.