Lid worden

Stuur dan een E-mail met de volgende gegevens naar mtci@live.nl


Naam:


Voornaam:


Adres:


Postcode en Woonplaats:


Telefoon:


Mobiel nummer:


Email adres:


De contributie is 25 euro per jaar en dient ieder jaar, na aangeven door de penningmeester, ineens te worden overgemaakt.